Pengiktirafan, Kelulusan, Akreditasi – KPTM, KPM, JPA, MQA dll..

Jangan mudah terkeliru dengan kenyataan-kenyataan yang menggunapakai nama-nama kementerian, Jabatan atau agensi tertentu untuk satu-satu program pengajian.

contohnya

 • Program yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia / Kementerian Pendiikan Malaysia
 • Program yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
 • Program yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Kedua-dua kementerian ini tidak memberikan kelulusan terhadap mana-mana program pengajian secara langsung tetapi melalui agensi di bawahnya iaitu Agensi Kelayakan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MQA (Malaysian Qualification Agency), yang dahulunya pernah menggunakan nama Lembaga Akreditasi Negara (LAN). MQA pula tidak mengiktiraf mana-mana IPT tetapi memberikan kelulusan dan akreditasi bagi setiap program pengajian yang ditawarkan oleh sesebuah IPT.

Peranan Setiap Agensi 

MQA memberikan kelulusan kepada sesebuah IPT untuk memulakan satu-satu program pengajian. Kelulusan diberi berdasarkan kepada kesediaan IPT berkenaan untuk memulakan program pengajian. Persediaan dinilai berdasarkan berbagai aspek dari segi persediaan kurikulum pengajian, tenaga pengajar, kemudahan bilik kuliah, makmal dan lain-lain sekurang-kurangnya untuk 2 semester pertama bersama dengan unjuran untuk semester pengajian berikutnya sehinggalah semester terakhir pengajian. MQA akan melantik panel untuk melawat IPT berkenaan untuk menilai kesediaan IPT memulakan program tersebut dan IPT hanya boleh membuat pengambilan pelajar setelah mendapat kelulusan dari MQA.

Kelulusan ini juga dikenali sebagai Akreditasi Provisional (Provisional Accreditation) – Yang bermakna program ini belum mendapat akreditasi sepenuhnya.

Setelah pengambilan pelajar dibuat, panel MQA akan datang melawat ke IPT berkenaan untuk memastikan program telah dijalankan sebagaimana sepatutnya dan memeriksa persediaan IPT untuk memulakan semester berikutnya bagi kumpulan pertama pelajar program berkenaan. Lawatan ini akan dilakukan pada setiap semester pengajian bagi pelajar kumpulan pertama ini; Jadi IPT hendaklah memastikan segala keperluan program sebagaimana yang dinyatakan di dalam dokumen program dipatuhi sepenuhnya serta mengambil tindakan sewajarnya diatas apa juga teguran dan cadangan yang diberikan oleh panel MQA yang melawat IPT. Panel MQA juga akan mengadakan perjumpaan tertutup dengan pelajar progam berkenaan sahaja (tanpa kehadiran kakitangan IPT) untuk mendapatkan maklum balas dari pelajar jika ada perkara yang perlu diberikan perhatian untuk disalurkan kepada pihak IPT oleh panel MQA tersebut.

Setelah memenuhi segala keperluan di sepanjang pengendalian program dari semester 1 sehinggalah ke semester terakhir, panel MQA akan membuat pengesyoran kepada IPT berkenaan untuk mengemukakan permohonan akreditasi penuh (full accreditation) pada semester terakhir pengajian pelajar kumpulan pertama program pengajian berkenaan. Jika semua keperluan dipenuhi maka Sijil Akreditasi bagi program berkenaan akan diperolehi sebelum pelajar kumpulan pertama bergraduat – bermakna pelajar yang bergraduat ini; Bergraduat dari program pengajian yang telah mendapat perakuan akreditasi (penuh) dari MQA. Program yang telah mendapat perakuan akreditasi dari MQA akan disenaraikan di dalam Daftar Kelayakan Malaysia atau MQR (Malaysian Qualification Register) di http://www2.mqa.gov.my/mqr/. Pengguna telefon pintar boleh memuat-turun aplikasi mudahalih MQR untuk diguna di telefon pintar

Dalam bahasa yang mudah, program yang telah mendapat akreditasi adalah program pengajian yang telah terbukti sempurna dijalankan sebagaimana sepatutnya ia dijalankan. 

Akreditasi yang diberikan untuk program berkenaan dan bukan kepada keseluruhan institusi yang mungkin boleh dikelirukan dengan kenyataan seperti semua program telah mendapat pengiktirafan MQA (sedangkan dalam keadaan sebenar ianya tidak begitu – sepatutnya mendapat kelulusan atau akreditasi dari MQA)

Peranan Kementerian Pendidikan Tinggi pula adalah untuk meluluskan lesen bagi sesebuah IPT untuk beroperasi. Jadi adalah tidak mungkin dengan mudahnya ada IPT yang beroperasi tanpa mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi kerana untuk beroperasi di sesebuah premis, bangunan dan seumpamanya, IPT tersebut perlu terlebih dahulu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan, dan agensi lain seperti Jabatan Perkhidmatan Bomba, Kesihatan dan lain-lain. Yang menjadikan mustahil untuk berlakunya satu bentuk penipuan seperti adanya sebuah bangunan dengan papan tanda nama institusi untuk beroperasi.

JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam) tidak lagi memberikan apa-apa pengiktirafan kepada mana-mana program pengajian yang ditawarkan oleh IPT (IPTA/IPTS) dalam negara kerana peranan tersebut telah diambil alih oleh Agensi Kelayakan Malaysia; Yang bermakna semua program pengajian yang diluluskan dan mendapat akreditasi MQA adalah diiktiraf oleh JPA; JPA tidak memberikan pengiktirafan secara langsung kepada mana-mana program pengajian atau IPT.

JPA pernah diberi tanggung-jawab untuk menyediakan senarai program pengajian di universiti-universiti luar negara yang diiktiraf, namun kini peranan tersebut telah ditempatkan di Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang boleh disemak di laman web Sistem Pengiktirafan Kelayakan Perkhidmatan Awam di https://app.mohe.gov.my/iktiraf/ 

Apa yang pelajar, ibubapa dan guru perlu tahu

Apabila pelajar merancang untuk menyambung pengajian ke IPT (IPTA/IPTS) apa yang penting diketahui adalah samada program pengajian yang ingin dipohon telah mendapat kelulusan atau tidak atau telah mendapat akreditasi. Tidak mudah untuk sesebuah IPT untuk menipu pelajar dengan menawarkan program pengajian yang tidak mendapat kelulusan atau akreditasi, kerana hanya program yang telah mendapat kelulusan atau akreditasi sahaja yang melayakkan pelajarnya untuk mendapatkan pembiayaan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), MARA atau agensi lain.

Jadi tidak timbul cerita seperti masuk belajar di sebuah IPT, ambil pinjaman PTPTN tetapi program tidak diiktiraf, duit pinjaman lesap dan pelajar terpaksa menanggung kerugian untuk membayar balik pinjanan PTPTN – ini tidak mungkin berlaku.

Adalah merupakan satu kesalahan besar yang boleh menyebabkan ketua eksekutif IPT berkenaan boleh dipenjarakan sekiranya gagal menjelaskan denda kesalahan melakukan perbuatan ini yang sangat berat.

Pelajar dan ibubapa berhak untuk meminta untuk mendapatkan maklumat tentang kelulusan atau akreditasi program yang ingin dipohon daripada IPT berkenaan. Untuk program pengajian yang telah mendapat akrediasi, ianya boleh disemak di laman web Daftar Kelayakan Malaysia

Antara program yang mendapat kelulusan dan program yang mendapat akreditasi

Setelah dijelaskan di atas, mungkin timbul persoalan bagi pelajar dan ibu bapa untuk memilih samada program yang mendapat kelulusan atau pun program yang telah mendapat akreditasi dari MQA.

Dari segi persediaan IPT, program yang hanya mendapat kelulusan akan meletakkan sesebuah IPT akan sentiasa bersedia untuk mengeluarkan perbelanjaan yang perlu bagi memenuhi apa juga syarat yang ditetapkan untuk program tersebut mendapat akreditasi. Secara tidak langsung pelajar akan dapat menikmati segala kemudahan yang terbaik diberikan oleh IPT berkenaan.

IPT biasanya tidak akan mengambil risiko untuk tidak bersungguh-sungguh mendapatkan akreditasi kerana jika gagal mendapatkan akreditasi tersebut ianya bukan sahaja boleh menjejaskan reputasi reputasi IPT berkenaan pada pandangan umum tetapi juga akan turut menjejaskan pengambilan pelajar di masa akan datang – satu risiko yang besar untuk diambil mudah oleh sesebuah IPT

IPTS yang memulakan satu  program pengajian baru ada di antaranya yang menawarkan pada kadar yuran yang lebih rendah untuk menarik bilangan pelajar menyertainya kerana pelajar mungkin kurang tertarik kepada program yang belum mendapat akreditasi

Bagi program yang telah mendapat akreditasi, yang bolehlah digambarkan sebagai satu program pengajian yang cukup matang dikendalikan oleh sesebuah IPT. Yang mungkin juga akan seterusnya menyebabkan

 • Bilangan yang memohon ramai dan memerlukan kelayakan yang tinggi untuk layak memohon dan untuk berpeluang mendapat tempat
 • Yuran pengajian juga mungkin lebih tinggi daripada program yang hanya mendapat kelulusan

Namun tidaklah boleh dikatakan program yang telah mendapat akreditasi itu lebih baik berbanding program yang hanya mendapat kelulusan. Mungkin pelajar dan ibubapa perlu melihat dari aspek lain untuk membuat pertimbangan memilih, seperti faktor kemudahan yang disediakan, lokasi dan ada juga yang melihat keteguhan institusi – disokong di belakangnya oleh siapa – samada orang perseaorangan atau syarikat yang besar demi menjamin kelangsungan IPT berkenaan.

Share This:

Panduan Permohonan ke IPTA/ILKA untuk lepasan SPM & STPM

SPM/Setaraf

STPM/Setaraf

Share This:

Memilih Program Pengajian yang Sesuai

Ramai pelajar tanya macamana nak pilih program pengajian yang sesuai untuk di pohon.

HANYA BEBERAPA LANGKAH MUDAH

Pertama sekali pelajar sendiri kena tahu dia nak jadi apa. Apa nama jawatan yang ingin disandangnya bila tamat belajar nanti.

Untuk jawatan dalam sektor awam@kerajaan yang bertaraf pegawai dengan kelayakan ijazah sarjana muda, pelajar boleh rujuk ke ke portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di
http://www.spa.gov.my/web/guest/deskripsi-tugas/ijazah

Ada terdapat 83 jawatan untuk kelayakan ijazah sarjana muda. Lihatlah pada setiap jawatan yang ada di dalamnya maklumat
– kelayakan akademik
– gaji
– deskripsi tugas

Gunakanlah maklumat kelayakan akademik itu sebagai sasaran pilihan program pengajian yang pelajar perlu memohon.

Bagi lepasan SPM catkan kelayakan yang dieperlukan dan rujuk ke epanduan UPU untuk syarat kelakan ke program ijazah tersebut untuk mengetahui laluan kemasukan ke program ijazah tersebut melalui asasi / matrikulasi / STPM / Diploma – dan inilah program pengajian yang pelajar perlu memohonn (bagi lepasan SPM)

Share This:

Persepsi Yang Silap

Masih ada lagi pelajar aliran sains yang menganggap mata-mata pelajaran sains tulen (fizik, kimia, biologi & matematik tambahan) yang diambil di dalam peperiksaan SPM sebagai TIDAK PENTING, kerana mereka bercadang untuk memohon melanjutkan pengajian ke dalam bidang bukan sains di IPTA
.

Share This:

Peluang Melanjutkan Pengajian untuk Pelajar Aliran Sastera (SPM)

Pelajar aliran sastera SPM tidak perlu rasa rendah diri kerana ada 14 program asasi dan 1 program ijazah sarjana muda yang yang ditawarkan di IPTA yang boleh dipohon.

Namun jika pelajar aliran sastera sendiri yang meletakkan diri mereka di tahap yang lebih rendah (berbanding pelajar aliran sains) maka peluang yang ada ini pasti akan direbut oleh pelajar dari aliran sains yang sepatutnya memohon ke program lain yang lebih khusus kepada pelajar aliran sains

1. Asasi TESL UiTM
2. Asasi Undang-undang KPM/UITM
3. Asasi Undang-undang UiTM
4. Asasi Pengajian Islam UM
5. Tamhidi Perakaunan & Muamalat USIM
6. Tamhidi Syariah & Undang-undang USIM
7. Asasi Pengurusan UUM
8. Asasi Sains Kemanusiaan UIAM*
9. Asasi Bahasa Inggeris UIAM
10. Asasi Bahasa Arab UIAM
11. Asasi Ekonomi & Sains Pengurusan UIAM
12. Asasi Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar
13. Asasi Undang-Undang UIAM
14. Asasi Pengurusan & Strategik UPNM
15. Ijazah Sarjana Muda Sains Senibina UiTM

Dan semua program ini juga tidak memerlukan pelajar untuk mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan sebagai syarat

*Program Asasi Sains Kemanusiaan UIAM adalah khusus untuk hanya pelajar aliran sastera(SPM) sahaja yang layak memohon

Wahai pelajar-pelajar aliran sastera, anda juga ada peluang untuk ke program asasi atau untuk terus ke program ijazah sarjana muda

Share This:

Permohonan ke ILKA Melalui UPU (2017) bagi Lepasan SPM

Terdapat perubahan yang agak ketara juga tentang permohonan kemasukan ke Institusi-institusi latihan kemahiran (IKLA) untuk kemasukan Julai 2017 berbanding tahun-tahun lepas, yang perlu diberikan perhatian

Untuk kemasukan Julai 2017 UPU hanya mengendalikan kemasukan ke institusi-institusi berikut sahaja
1. Politeknik Konvensional
2. Kolej Komuniti
3. IKBN / IKTBN (di bawah KKBS)
4. NATC (National Agriculture Training Council)
permohonan adalah melalui https://online.mohe.gov.my/upu/1718_UPUOnline/

Untuk kemasukan ke Institusi-institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)
– Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
– Institut Latihan Perindustrian (ILP)
– Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI)
akan dikendalikan sendiri oleh Jabatan Tenaga Manusia melalui laman web http://www.jtm.gov.my bermula awal Mac 2017

Untuk kemasukan ke Institusi-institusi di bawah MARA
– Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
– Institut Kemahiran MARA (IKM)
belum dapat disahkan lagi, kemungkinan akan menggunakan laman web http://apponline.mara.gov.my/upimonline – akan dimaklumkan bilakah permohonan akan mula dibuka

Belum juga dapat dipastikan tentang
1. Penggunaan/pembelian no pin bagi setiap permohonan
2. Kemungkinan pelajar akan mendapat double atau triple offer jika pelajar memohon ke kedua-dua atau ketiga-tiga kategori institusi di atas.

Insyaallah, saya akan cuba maklumkan jika ada perkembangan terkini berhubung perkara ini untuk perhatian pelajar, guru dan juga ibubapa.

Share This:

Program Khas Halatuju Pendidikan Selepas SPM


PROGRAM KHAS HALATUJU PENDIDIKAN SELEPAS SPM
(di lokasi anda ~ selepas keputusan SPM2016 di umumkan)

KANDUNGAN PROGRAM

 1. Penerangan tentang pilihan laluan pendidikan selepas SPM
 2. Panduan untuk pelajar untuk membuat pilihan bidang, program & IPT
 3. Pendedahan tentang beberapa bidang kerjaya terpilih
 4. Proses permohonan & kriteria pemilihan ke institusi awam (syarat kelayakan & meritokrasi)
 5. Pembiayaan Pendidikan Tinggi
 6. Sesi soal-jawab & perbincangan bersama pelajar (dan ibu bapa jika ada)

Kepada Sekolah; PIBG; Organisasi; NGO; Pertubuhan; Persatuan Penduduk; Kariah Masjid dll. yang berminat untuk menganjurkan program ini di lokasi anda boleh menghubungi saya (Mustaffa Abdullah) di talian 017 8808 718 (voice/ sms/ whatsApp/ Telegram) untuk maklumat lanjut.

Share This:

Pesanan Awal Untuk Lepasan SPM

Rata-rata pelajar lebih berminat untuk mendapat tempat di program Asasi di universiti awam berbanding program matrikulasi di kolej matrikulasi.kementerian pendidikan malaysia

Keputusan permohonan ke matrikulasi bagi lepasan SPM biasanya diumumkan lebih awal berbanding keputusan permohonan ke asasi di universiti awam

Ada pelajar yang sanggup tolak tawaran matrikulasi semata-mata kerana lebih berminat untuk ke program asasi di universiti awam

Ada pelajar yang menerima dahulu tawaran ke matrikulasi sementara menunggu keputusan permohonan ke program asasi di uniersiti awam

Ada pelajar yang telah mendaftar masuk sebagai pelajar di Kolej Matrikulasi kemudiannya setelah berjaya dalam rayuan ke program asasi di universiti awam, sanggup keluar@berhenti dari program matrikulasi untuk menyertai program asasi di universiti awam walau pun mengakibatkan kos yang agak tinggi.

APA YANG PELAJAR MESTI TAHU

Hanya program asasi di Uniersiti Malaya dan program asasi di UITM sahaja yang membolehkan pelajar lepasan daripada asasi tersebut layak untuk memohon melanjutkan pengajian ke program ijazah sarjana muda di mana-mana universiti seperti lepasan daripada program matrikulasi.

Program asasi di universiti awam lain hanya untuk pelajar menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti berkenaan sahaja, walaupun namanya sama contohnya program Asasi Sains Hayat di UM, Asasi Sains Hayat di UIAM dan di UNIMAS pun ada program Asasi Sains Hayat. Hanya Asasi Sains Hayat UM sahaja yang melayakkan pelajar memohon ke pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di universiti lain. Asasi Sains Hayat di UIAM dan UNIMAS adalah untuk penyambungan pengajian di universiti berkenaan sahaja.

Berbanding program matrikulasi, lepasan program matrikulasi layak untuk memohon melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di mana-mana universiti awam dan layak menggunakan kelulusan program matrikulasi itu untuk memohon ke unversiti luar negara. Universiti dan kolej universiti swasta juga menerima kelayakan matrikulasi sebagai syarat kemasukan ke program ijazah sarjana muda.

Namun jika pelajar telah pasti untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di universiti tertentu yang ada program asasinya sendiri maka pilihan ke program asasi di universiti berkenaan adalah yang lebih baik.

Dan jika program ijazah sarjana muda di universiti yang tiada program asasinya sendiri, maka pilihan adalah untuk ke program asasi di UM atau UiTM ataupun ke program matrikulasi.

Rujuk posting (album) saya di https://www.facebook.com/mustaffa.kaunselorhalat…/media_set…

Apa yang penting adalah pelajar sendiri kena tahu apakah cita-cita kerjaya yang dia ingin capai untuk mengenalpasti ijazah sarjana muda dalam bidang apa dan di universiti mana yang dia sasarkan supaya dapat ditentukan apakah program asasi atau matrikulasi yang sesuai untuknya.

Share This:

Panduan dari tamat Diploma untuk terus ke Ijazah Sarjana Muda

Pelajar-pelajar IPT (IPTA atau IPTS) yang kini berada di semeser akhir pengajian diploma yang akan tamat pengajian sekitar bulan April 2017 nanti; Dan bercadang untuk memohon terus ke pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di IPTA bagi kemasukan September 2017; Ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian – berdasarkan kepada pelajar yang berada di dalam situasi yang sama pada tahun lepas.

 1. Pastikan anda mencapai keputusan yang sebaik mungkin kerana berdasarkan tahun 2016 lalu kebanyakkan pelajar yang berjaya mendapat tempat adalah yang memperolehi CGPA 3.00 ke atas
 2. Pastikan anda tidak mempunyai sebarang hutang dengan pihak IPT tempat anda belajar yang boleh melambatkan anda untuk mendapatkan keputusan peperiksaan akhir (atau keputusan keseluruhan pengajian) dan juga untuk mendapatkan transkrip keputusan penuh pengajian. Transkrip bukan slip keputusan setiap semester tetapi satu cetakan khas yang mengandungi keseluruhan keputusan peperiksaan setiap semester pengajian pelajar dari semester 1 hingga semester terakhir. Pihak IPT biasanya boleh menahan pelajar daripada memperolehi transkrip ini jika pelajar masih berhutang dengan IPT berkenaan. Hutang boleh jadi dalam berbagai bentuk selain daripada yuran. Ianya mungkin datang daripada buku perpustakaan yang tidak dikembalikan, dsb..
 3. Pastikan anda mendapatkan transkrip keputusan ini dengan seberapa segera yang boleh – selepas keputusan peperiksaan semester akhir diumumkan.Transkrip hanya akan dikeluarkan jika pelajar telah lulus keseluruhan program pengajian – lulus semua subjek yang diambil dari semester 1 sehingga semester terakhir dan layak bergraduat. Biasanya akan tercetak pada slip keputusan peperiksaan semester terakhir dengan perkataan bergraduat, tamat pengajian atau seumpamanya – bukan lagi lulus sebagaimana pelajar terima pada semester-semester pengajian sebelumnya
 4. Memohonlah seperti biasa walaupun pada hakikatnya nampak macam tak logik seperti contohnya pada tahun 2016 lalutarikh tutup permohonan – 4 April 2016
  tarikh@hari terakhir peperiksaan – 14 April 2016yang secara logiknya pelajar TIDAK LAYAK memohon, TETAPI memohonlah sahaja seperti biasa, Walaupun permohonan tidak lengkap kerana tiada transkrip keputusan keseluruhan pengajian
 5. Keputusan permohonan akan diumumkan sekitar awal bulan Ogos (seperti mana pada tahun lepas) Pemohon dari kalangan pelajar semester akhir ini akan menerima keputusan gagal dalam permohonan – jangan panik sebab anda memang patut gagal pun sebab tidak melengkapkan permohonan dengan menghantar transkrip keputusan pengajian diploma
 6. Pelajar yang gagal akan dibenarkan membuat rayuan. Selain daripada menyempurnakan proses rayuan secara dalam talian (online) melalui portal UPU bersama-sama dengan transkrip keputusan , Pelajar perlu menghantar salinan bercetak kepada IPTA berkenaan. Sebaiknya selain daripada menghantar secara online kalau boleh hantar rayuan bersama transkrip keputusan yang telah diperolehi terus ke pejabat pendaftar atau bahagian pengambilan pelajar di IPTA berkenaan

Di sinilah pentingnya pelajar mesti mendapatkan transkrip keputusan peperiksaan sebaik sahaja keputusan peperiksaan semester akhir di umumkan. Tempoh masa yang ada sangat kritikal, malah kalau pelajar gagal dalam satu mata pelajaran dan terpaksa menduduki peperiksaan tambahan (supllementary examination) untuk bergraduat pun boleh menjejaskan peluang sekiranya keputusan diumumkan selepas tempoh rayuan. Malah jika masa yang ada suntuk pun mungkin boleh juga menjejaskan peluang, seperti contohnya pelajar hanya memperolehi keputusan tamat pengajian dalam tempoh rayuan UPU…. kadang-kadang agak susah juga bagi pihak IPT untuk mengeluarkan trasnkrip kerana ianya perlu dibuat semakan dan setelah dicetak memerlukan beberapa tandatangan untuk menjadikannya sah.

Hanya sekadar pandangan berdasarkan pengalaman tahun lepas sekiranya keadaan, sistem dan keseluruhannya pada tahun ini sama seperti tahun lepas.

Maklumat ini juga mungkin tidak terpakai untuk pelajar yang mengikuti pengajian diploma dan memohon melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di IPT yang saya. Contohnya seperti pelajar-pelajar UiTM yang memohon melalui proses ‘penerapan’ – yakni permohonan secara dalaman tidak melalui UPU.

Baca juga pengalaman dari perbincangan di dalam group facebook Halatuju Pendidikan Selepas SPM tentang bagaimana pelajar yang tamat pengajian diploma pada April 2016 yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah sarjana muda untuk kemasukan September 2016 di https://www.facebook.com/groups/halatuju/permalink/1325306247510374/

Wallahu’alam

Share This:

Halatuju Pendidikan Selepas PT3 – antara laluan akademik atau pendidikan vokasional di Kolej Vokasional

Ada lepasan PT3 yang menyangkakan laluan pendidikan vokasional boleh dijadikan jalan pintas yang lebih cepat dan mudah untuk ke pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dengan membandingkan

 1. Hanya dengan mengikut pengajian selama 4 tahun selepas PT3, mereka dah pun dapat diploma dan boleh terus ke Ijazah Sarjana muda;
 2. Berbanding jika memilih laluan akademik akan mengambil masa 2 tahun untuk SPM (melalui pengajian tingkatan 4 dan 5) dan memerlukan kebiasaannya 3 tahun untuk memperolehi diploma selepas SPM, yang jumlahnya hanya 5 tahun

Yang dirumuskan dengan membuat andaian sebagaimana berikut

 • 1 tahun lebih cepat jika memilih laluan kolej vokasional
 • pengajian di kolej vokasional yang lebih mudah berbanding pengajian tingkatan 4 dan 5 untuk SPM dan pengajian diploma di IPT yang lebih sukar berbanding pengajian diploma di Kolej Vokasional.

Andaian ini sebenarnya tidak tepat dan jauh sekali meleset apabila Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Quality Agency (MQA) mengeluarkan kenyataan sebagaimana berikut:

Laluan Teknikal & Vokasional bagi Graduan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ke Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Malaysia.

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ingin menjelaskan laluan bagi graduan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) seluruh negara.

Laluan Teknikal & Vokasional tersebut berbeza dengan laluan akademik tradisional kerana graduan DVM perlu memenuhi 2 kriteria iaitu: (1) memperolehi pengalaman pekerjaan sekurang-kurangnya sehingga berumur 21 tahun; dan (2) mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) yang merupakan proses pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu daripada MQA. Graduan DVM boleh terus memohon untuk kemasukan ke IPT setelah memenuhi kedua-dua kriteria tersebut (sila rujuk carta di bawah).

Bagi graduan DVM yang ingin melanjutkan pengajian ke IPT secara serta-merta selepas menerima DVM juga boleh dipertimbangkan dengan syarat lulus kesetaraan SPM-SVM (Sijil Pelajaran Malaysia – Sijil Vokasional Malaysia) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan, KPM dan syarat-syarat lain yang dipersetujui oleh kedua-dua Kementerian.

Untuk maklumat lanjut mengenai APEL, sila layari www.mqa.gov.my/APEL ataupun hubungi MQA di 03-79682253 / hazirah@mqa.gov.my (Hazirah), atau 03-79683315 izzatyliyana@mqa.gov.my (Izzatyliyana) sekiranya ada sebarang soalan.

AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

13 OKTOBER 2016

laluandvm1
sumber kenyataan media MQA:
http://www.mqa.gov.my/portalMQA/default/bm/laluanDVM.cfm

Perbandingan dengan laluan akademik

kita tidak boleh menggabungkan kedua-dua laluan akademik (tingkatan 4 & 5 dan menduduki SPM) dengan laluan Vokasional sebagai sama, kerana kedua-duanya sangat berbeza antara satu sama lain.

Laluan akademik adalah untuk pelajar mengikuti pengajian tingkatan 4 dan 5 dan seterusnya menduduki peperiksaan SPM untuk seterusnya melayakkan mereka menyambung pengajian ke IPT untuk pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda (melalui program pra-universiti (asasi/matrikulasi/stpm) dalam bidang-bidang pengurusan, professional dan seumpamanya

Manakala program di Kolej Vokasional adalah untuk melahirkan tenaga kerja terlatih dengan meletakkan sasaran melahirkan

70% – tenaga kerja terlatih
20% – untuk melanjutkan pengajian
10% – untuk menjadi usahawan berjaya.

Jadi jika pelajar bercita-cita untuk melanjutkan pengajian dalam bidang-bidang professional di peringkat ijazah sarjana muda atau di peringkat diploma, maka pelajar sepatutnya memilih laluan ke tingkatan 4 dan 5 untuk seterusnya menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia; Dan jika pelajar bercita-cita untuk menyertai dunia pekerjaan dalam bidang-bidang kemahiran – Kolej Vokasional adalah pilihan terbaik.

Jadi apa yang dapat saya rumuskan apabila membandingkan kedua-dua pilihan ini adalah sebagaimana berikut:

pilihan-laluan-pendidikan-selepas-pt3-2

Jadi untuk pelajar lepasan PT3, buatlah pilihan yang tepat.

 

Share This:

Panduan Untuk Lepasan PT3 Memilih Aliran Pengajian Tingkatan 4 (Sains atau Sastera)

Bagi lepasan PT3 yang akan meneruskan pengajian di tingkatan 4, 5 dan seterusnya menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); Pemilihan aliran pengajian tingkatan 4 sangat penting kerana itulah aliran yang akan menentukan peluang untuk pelajar melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi selepas SPM kelak.

pt3-cemerlang2

Kesilapan memilih aliran boleh menyebabkan pelajar mungkin tidak akan berpeluang pun untuk memohon kerana ada program pengajian yang menghadkan untuk pelajar dari aliran tertentu sahaja yang layak memohon (Aliran Sains atau Sastera).

Berada di dalam aliran sains memang ada kelebihannya kerana pelajar berpeluang untuk memilih lebih banyak program pengajian berbanding pelajar dari aliran sastera. Namun jika pelajar telah dari awak tahu bahawa dia akan melanjutkan pengajian di dalam bidang yang bukan sains, maka tidak perlulah pelajar membebankan diri (atau dibebankan dengan mengikuti pengajian di dalam aliran sains yang mungkin boleh menyebabkan peluang untuk pelajar layak memohon menjadi lebih tipis berbanding pelajar dari aliran sastera walaupun pelajar aliran sains mempunyai lebih banyak pilihan

Senarai Program Diploma di IPTA

Program Asasi(dan tamhidi) IPTA

Laluan ke Ijazah Sarjana Muda dari program Asasi(dan tamhidi)

Share This:

Program-program Asasi di IPTA

Ramai masih beranggapan bahawa program asasi hanya untuk pelajar aliran sains sahaja adalah suatu yang tidak tepat

Terdapat 39 program asasi di IPTA (USIM menggunakan nama Tamhidi)

 • 24 program untuk pelajar aliran sains sahaja
 • 2 program untuk pelajar aliran sastera sahaja
 • 14 program untuk pelajar aliran sains & sastera

atau jika dikumpulkan ada 16 program (38%)  yang pelajar aliran sastera layak memohon dan 26 program (62%) untuk pelajar aliran sains memohon.

Selain daripada keperluan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan pelajar aliran sastera ada kelebihan berbanding pelajar aliran sains untuk mendapat tempat di dalam program asasi yang layak dipohon oleh pelajar aliran sains dan sastera berdasarkan markah merit.

5 mata pelajaran utama kiraan merit pelajar aliran sastera
Bahasa Melayu; Matematik; Sains; Sejarah & PI/PSI/PQS

5 mata pelajaran utama kiraan merit pelajar aliran sains
Matematik; Matematik Tambahan, Fizik; Kimia; Biologi(atau mata pelajaran lain yang menggantikan biologi seperti Prinsip Perakaunan, Lukisan Kejuruteraan, Perdagangan, Ekonomi Asas dll..)

dan mana-mana 3 mata pelajaran terbaik lain

Namun apa yang terjadi masih lebih ramai pelajar aliran sains mendapat tempat di program asasi yang pelajar aliran sastera pun layak memohon sedangkan tidaklah begitu sukar untuk pelajar aliran sastera untuk memenuhi syarat dan mendapat gred yang cemerlang di dalam mata pelajaran utama untuk pengiraan merit bagi pelajar aliran sastera berbanding mata pelajaran utama untuk pelajar aliran sains

PROGRAM UNTUK PEMOHON BUMIPUTERA
DAN PEMOHON BUKAN BUMIPUTERA

Program pengajian yang terbuka kepada Bumiputera sahaja
•Semua Program Asasi di UiTM;
•Semua Program Asasi UIAM
•Asasi Sains UM; UNIMAS & UMS

Program pengajian yang terbuka kepada Bumiputera dan Bukan Bumiputera
•Asasi Pengajian Islam UM
•Asasi Sains Pertanian UPM
•Asasipintar UKM
•Asasi Pengurusan UUM
•Tahmidi USIM
•Semua Asasi UPNM;

Share This:

Antara Program Diploma & Pra-Universiti (Asasi/matrikulasi) ….dari aspek kewangan

Kebiasaannya dan kebanyakkan perbandingan yang dibuat hanya berdasarkan susah atau senangnya belajar di laluan-laluan diploma dan pra-universiti (asasi/matrikulasi). tetapi agak jarang (atau mungkin belum pernah ada yang dibuat berdasarkan faktor kewangan) sebagaimana berikut.

jadual-jumlah-pembiayaan-ptptn-mengikut-peringkat-pengajian

Pelajar yang mengikuti pengajian pra-universiti (asasi@IPTA /matrikulasi@kolej matrikulasi akan menerima elaun bulanan sebanyak RM250.00/bulan untuk 5 bulan(1 semester) untuk 2 semester pengajian yang akan berjumlah RM2,500.00

Pelajar asasi@IPTA / matrikulasi@kolej matrikulasi hanya akan memohon pinjaman PTPTN apabila mereka mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Untuk pengajian di IPTA jumlah pinjaman maksima adalah sebanyak RM6,650.00 setahun (program sains) atau RM6,180.00 setahun (program bukan sains) yang mana untuk pengajian ijazah sarjana muda 4 tahun akan berjumlah RM26,600.00 (program sains) atau sebanyak RM24,720.00 (program bukan sains)

Pelajar yang mengikuti pengajian diploma IPTA/ILKA akan layak memohon pinjaman PTPTN sebanyak RM4,750.00 setahun (maksima) atau berjumlah RM14,250.00 untuk 3 tahun pengajian diploma. Terkecuali bagi program-program diploma teknologi/ kemahiran di ILKA seperti Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang tidak memerlukan pelajar mengambil pinjaman kerana pelajar akan mendapat elaun bulanan.

Sekiranya lepasan diploma ini memperolehi keputusan cemerlang untuk seterusnya layak meneruskan pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda di IPTA untuk 3 tahun (dengan andaian mendapat perpindahan kredit @pengecualian 1 tahun) maka mereka akan meminjam sekali lagi dari PTPTN sebanyak RM6,650.00 x 3 tahun = RM19,950.00(program sains) dan sebanyak RM18,540.00 (program bukan sains).

Yang mana jika dijumlahkan dengan pinjaman di peringkat diploma akan menjadikan jumlah pinjaman keseluruhan sebanyak RM34,200.00 (program sains) dan RM32,790.00 (program bukan sains).

Pelajar sebenarnya terpaksa mengambil lebih banyak pinjaman untuk mengikuti pengajian diploma dan ijazah sarjana muda berbanding laluan pra-universiti. Dari segi jumlah, perbezaannya adalah sebanyak RM7,600.00 (program sains) atau RM8,070.00 (program bukan sains) lebih banyak berbanding jika hanya mengambil pinjaman untuk pengajian Ijazah Sarjana Muda sahaja.

Sebab itulah kebanyakkan kami (saya bersama-sama guru-guru anda) sentiasa menasihatkan agar pelajar belajar bersungguh-sungguh untuk memperolehi keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM untuk terus dapat melanjutkan pengajian ke program pra-universiti (asasi/matrikulasi) yang lebih menjimatkan dari segi kewangan dan juga masa.

Buatlah pilihan yang bijak

Share This:

Halatuju….

halatuju_jelas

Share This:

Buku Panduan Masuk IPT

promo_panduanmasukipt

Share This:

Program-program untuk 2017

Selepas 5 tahun beroperasi dengan berbagai warna pengalaman mengendalikan program hampir ke seluruh negara; Selain daripada menyampai, saya juga menerima maklum balas samada secara langsung atau tidak langsung daripada audien – pelajar, guru dan ibu bapa tentang program-program yang telah dijalankan.

Alhamdulillah penerimaannya sangat baik, jadi tidak ada sebarang perubahan besar pun dari segi kandungan ceramah cuma menyusunkannya semula dalam bentuk menu yang lebih mudah difahami untuk dipilih antara ceramah dan bimbingan (coaching)

Ceramah Halatuju Pendidikan

Ceramah dibahagikan jelas mengikut kategori peperiksaan dari UPSR, PT3, SPM dan STPM. Program untuk pelajar sekolah rendah UPSR ini adalah pendekatan baru untuk mendorong dan memotivasikan pelajar untuk pencapaian yang lebih cemerlang di dalam UPSR yang boleh membuka peluang kepada mereka meneruskan pengajian ke sekolah-sekolah terpilih.

Bagi setiap kategori, ianya boleh disesuaikan mengikut waktu program diadakan sebelum peperiksaan, kandungannya lebih memberikan fokus kepada pelajar untuk lebih bermotivasi untuk mencapai keputusan cemerlang bagi melayakkan mereka melanjutkan pengajian ke peringkat-peringkat yang seterusnya untuk membawa mereka mencapai cita-cita kerjaya; Manakala program pasca peperiksaan lebih menekankan kepada apa yang pelajar perlu bersedia dengan kajian untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci untuk mereka memohon melanjutkan pengajian selepas memperolehi keputusan peperiksaan nanti.
brosur2017_ceramah

Bimbingan Individu dan Kumpulan

Program Bimbingan Individu dan Kumpulan ini sebenarnya telahpun diuji perngendaliannya secara tertutup yang dalam banyak keadaan lebih bersifat peribadi antara rakan, kenalan rapat untuk anak-anak mereka. Sebelum ini ianya dinamakan sebagai Bengkel Halatuju Pendidikan Selepas SPM yang menggabungkan Ceramah Halatuju dan juga sesi Pemprofilan Personaliti & Kecenderungan Kerjaya (satu bentuk ujian psikometrik) untuk pelajar yang menyertainya

Hasilnya adalah satu penetapan bahawa program ini lebih berkesan untuk dikendalikan di dalam kumpulan yang kecil. Jumlah penyertaan maksima yang dicadangkan untuk seramai 50 orang adalah jumlah penyertaan maksima yang masih mampu memberikan kesan terbaik kepada pelajar yang menyertainya.

Selain itu program ini memerlukan komitmen ibu bapa untuk hadir bersama bagi mendapatkan penjelasan, bersama-sama merancang halatuju pendidikan pelajar bagi menjamin pelaksanaan merealisasikannya – mencapai cita-cita kerjaya pelajar.
brosur2017_bimbingan

Anda boleh hubungi saya untuk maklumat lanjut tentang program-program ini.

Share This:

Mulakannya Sekarang

Lihatlah jauh ke hadapan untuk menetapkan sasaran dengan tepat; Dan mulakan perancangan untuk mencapainya dari sekarang.

set-early-target

 • Pelajar tingkatan 2 yang akan ke tingkatan 3 dan menduduki PT3 pada tahun 2017 nanti; Pastikan anda tahu dari awal apakah pencapaian di dalam PT3 yang MESTI anda capai untuk seterusnya ke tingkatan 4, 5 dan seterusnya menduduki peperiksaan SPM di dalam aliran yang akan seterusnya boleh membawa pelajar ke IPT di dalam bidang untuk mencapai cita-cita kerjaya pelajar
 • Pelajar tingkatan 3 yang akan seterusnya ke tingkatan 4 pada tahun 2017 nanti; Dan seterusnya ke tingkatan 5 dan dan menduduki SPM harus tahu apakah pilhan aliran pengajian yang terbaik untuk diikuti atau mungkin memilih ke Kolej Vokasional. Jika anda ingin memohon ke KOlej Vokasional atau ke sekolah-sekolah terpilih, pastikan anda menyelesaikan semua urusan permohonan sebelum terlewat atau terlepas
 • Pelajar tingkatan 4 yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2017 nanti tidak seharusnya membuang masa tanpa melakukan apa-apa persediaan. Sebaik-baik persediaan adalah persediaan seawal yang boleh dan persediaan yang terburuk adalah persediaan pada saat-saat akhir

 • Pelajar tingkatan 5 yang sedang menduduki peperiksaan SPM sekarang perlu terus focus sehingga tamat peperiksaan untuk berehat seketika sebelum memulakan persediaan untuk ke peringkat pengajian yang seterusnya – samada akan ke IPT untuk program pra-universiti (asasi/matrikulasi) atau program diploma dan sijil atau mungkin sememangnya telah merancang untuk ke tingkatan 6.

 • Pelajar tingkatan 6 Rendah (semester 1) mungkin perlu melihat balik di manakah kedudukan anda sekarang di tingkatan 6 sebelum meneruskan pengajian ke semester 2 dan 3 STPM. Berbincanglah dengan mereka yang lebih tahu jika kedudukan anda tidak begitu memuaskan sebelum meneruskan pengajian atau melihat balik apakah kelemahan yang perlu ditingkatkan. Dan pelajar semester 3 yang sedang menduduki peperiksaan semester terakhir STPM perlu terus focus sehingga tamat peperiksaan sebelum mula memikirkan laluan anda ke peringkat seterusnya.

Apa yang penting untuk semua adalah anda mesti ada sasaran, ada halatuju untuk dicapai dan mula merancang seawal yang boleh untuk mencapainya

….mulakannya sekarang

Share This:

Program Sepanjang 2016

Masuknya bulan November, bermakna sesi persekolahan 2016 pun kian hampir melabuhkan tirainya. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tiada terhingga kepada sekolah-sekolah yang telah menjemput saya berprogram di sekolah (atau lokasi lain).

img-20160725-wa0009

Ceramah Halatuju Pendidikan Selepas SPM ~ SMK Sultanah Asma, Alor Setar (24 Julai 2016)

Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf kepada……

 • Beberapa buah sekolah (banyak juga sebenarnya) yang saya tidak dapat menerima jemputan kerana pertindihan tarikh dengan program lain yang telah ditetapkan tarikhnya terlebih awal lagi
 • Guru dan pelajar yang jika ada di sepanjang penyampaian ceramah saya ada terguna perkataan atau ayat dengan bahasa yang mungkin telah menyinggung perasaan sesiapa. Malah saya tidak keberatan jika cikgu atau pelajar dapat sampaikan rasa tidak puashati itu untuk agar saya mohon maaf selain daripada untuk dapat saya perbaiki lagi penyampaian saya supaya lebih baik lagi di masa-masa akan datang

Apa yang saya harap adalah hubungan berpanjangan tidak bermakna atau semestinya cikgu kena jemput saya lagi tetapi cikgu dan pelajar boleh hubungai saya bila-bila masa jika ada sesuatu yang mungkin dapat saya bantu, demi untuk masa depan pelajar-pelajar semua.

Kepada semua, terima kasih yang tiada terhingganya

JANUARI
1. 05/01/2016 – MRSM Kuala Kubu Baru, Selangor
2. 11/01/2016 – Sekolah Agama Menengah, Rawang (SAMER)
3. 14/01/2016 – SMK Cochrane, Kuala Lumpur
4. 23/01/2016 – PPR Batu Muda, Kuala Lumpur (Islamic Relief Malaysia & Maybank)
5. 27/01/2016 – Penang Free School, Pulau Pinang

FEBRUARI
6. 05/02/2016 – SMK Taman Keramat, Selangor
7. 15/02/2016 – SMI Al-Amin Gombak
8. 19/02/2016 – SMK Sentul Utama, Kuala Lumpur
9. 21/02/2016 – SMI Al Amin Bestari, Merlimau, Melaka
10. 26/02/2016 – SMU (A) Al-Kauthar, Peringat, Kota Bharu, Kelantan
11. 27/02/2016 – UiTM Kelantan (Machang)

MAC
12. 06/03/2016 – SMK Mutiara Rini Skudai Johor
13. 09/03/2016 – Maahad Tahfiz Negeri Pahang, Kuantan Pahang
14. 10/03/2016 – SMA(JAIM) Darul Falah, Kuala Sungai Baru, Melaka
15. 12/03/2016 – Universiti Putra Malaysia, Serdang
16. 22/03/2016 – SMK Bagan Serai, Perak
17. 22/03/2016 – SMKA Kerian Model Ulul Albab, Semanggol, Perak
18. 23/03/2016 – SMK Abu Bakar Al-Baqir, Bagan Serai, Perak
19. 27/03/2016 – SBPI Sabak Bernam

APRIL
20. 06/04/2016 – SMK (P) Methodist, Kuala Lumpur
21. 14/04/2016 – SMK Lembah Keramat, Kuala Lumpur
22. 21/04/2016 – SMK Kompleks KLIA, Nilai, Negeri Sembilan
23. 25 & 26/04/2016 – SMKA Saratok, Sibu, Sarawak

MEI
24. 06/05/2016 – SMKA Mohamad Ali, Ranau, Sabah
25. 09/05/2016 – SMK Victoria (Victoria Institution) Kuala Lumpur (STPM)
26. 10/05/2016 – SAMT Kuala Kubu Baru, Selangor (STPM)
27. 12/05/2016 – SMK Petaling Jaya, Selangor
28. 26/05/2016 – SAMT Kuala Kubu Baru, Selangor (SPM)
29. 30/05/2016 – SKK SMK Ghaffar Baba, Masjid Tanah, Melaka

JULAI
30. 24/07/2016 – SMK Convent, Alor Setar, Kedah
31. 24/07/2016 – SMK Sultanah Asma, Alor Setar, Kedah
32. 25/07/2016 – SMK Dato Syed Omar, Alor Setar, Kedah
33. 25/07/2016 – Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar, Kedah
34. 27/07/2016 – SMK Syed Mashor, Batang Kali, Selangor
35. 28/07/2016 – SAM Muhammadiah, Sabak Bernam, Selangor (PT3)
36. 30/07/2016 – SMA Maahad Al-Mashoor Al-Islami, Balik Pulau, Pulau Pinang
37. 31/07/2016 – SMK Victoria Institution (SPM @University Malaya)

OGOS
38. 01/08/2016 – SAM Muhammadiah, Sabak Bernam, Selangor (SPM)
39. 07/08/2016 – Maktab Rendah Sains MARA(MRSM), Pulau Langkawi, Kedah
40. 10/08/2016 – SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor

SEPTEMBER
41. 08/09/2016 – SAM Sungai Merab Luar, Kajang Selangor
42. 09/09/2016 – Maahad Integrasi Tahfiz Sains, Alam Impian, Shah Alam, Selangor
43. 26/09/2016 – SMK Seri Saujana, Seri Petaling, Kuala Lumpur

OKTOBER
44. 13/10/2016 – SMK Putrajaya Presint 8(1)
45. 15/10/2016 – Pecutan Akhir SPM 2016 di Majlis Daerah Selayang (Mantop)
46. 25/10/2016 – SMK Seksyen 18, Shah Alam, Selangor

NOVEMBER
47. 02/11/2016 – SMK Seri Raub, Raub, Pahang
48. 03/11/2016 – SMK(P) Methosist, Kuala Lumpur (PT3)
49. 25/11/2016 – Penang Free School (STPM)

Insyallah kalau ada rezeki mungkin akan ada 1 atau 2 lagi program pada bulan Disember untuk melengkapkan 50 program untuk tahun 2016. (I think…. not bad for a lone ranger like me on my 5th year of operation).

Semoga Allah SWT berikan kesihatan, kekuatan dan segala yang diperlukan untuk meningkatkan lagi keupayaan untuk tahun 2017 nanti – insyaallah

Share This:

Sembang-sembang Halatuju Pendidikan Selepas PT3(2016)

Alhamdulillah walaupun hanya sempat berprogram di empat(4) buah sekolah

 1. SMK Purtajaya Presint 8(1), Putrajaya
 2. SMK Seksyen 18, Shah Alam
 3. SMK Seri Raub, Pahang
 4. SMK(P) Methodist, Kuala Lumpur

Semoga ianya telah berjaya memberikan manfaat sebaiknya untuk semua pelajar lepasan PT3 untuk mementukan laluan pendidikan yang sesuai samada di tingkatan 4, 5 dan seterusnya menduduki SPM atau memilih untuk ke Kolej Vokasional.

Seronok bersembang-sembang dengan pelajar semua, macam-macam benda yang pelajar tanya yang saya juga harus berterima-kasih kerana ianya menjadi input yang baik untuk program saya dengan pelajar-pelajar lain di masa akan datang

Terima kasih kepada guru-guru yang berusaha menjayakan program ini, Insyaallah tahun depan kita jumpa lagi…..

 1. CIkgu Suryani Ubk Smk Presint Lapan, Putrajaya
 2. Cikgu Nor Suhana Zainuddin (SMK Seksyen 18 Shah Alam)
 3. Cikgu Eliy, SMK Seri Raub, Pahang
 4. Cikgu Lin CM & Puan Chandrika, Methodist Girls’ School, Kuala Lumpur

Share This:

Pilihan Laluan Pendidikan Selepas PT3

Untuk lepasan PT3 (termasuk ibu bapa) yang masih memikir-mikirkan apakah laluan yang ada untuk mereka ikuti selepas PT3

maklumat tentang APEL boleh di rujuk di laman web Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Agency, MQA) di

http://www.mqa.gov.my/portalMQA/default/bm/laluanDVM.cfm

pilihan-laluan-selepas-pt3

Bagi pelajar lepasan PT3 yang memilih ke tingkatan 4 dan menduduki SPM, perlu BIJAK memilih untuk berada di aliran pengajian yang yang tepat (berdasarkan pencapaian di dalam PT3) untuk seterusnya “LAYAK” memohon mengikuti program pengajian yang diinginkan di IPTA selepas SPM nanti – untuk mencapai cita-cita kerjaya pelajar sendiri.

aliran-ke-ipta

Buatlah pilihan yang tepat

Share This:

Khas menjelang SPM 2016

Slide Ceramah Halatuju Pendidikan Selepas SPM (Edisi Khas Menjelang SPM 2016) untuk calon-calon SPM 2016 – selamat berjaya.

Versi powerpoint show boleh di download dari https://www.facebook.com/groups/halatuju/files dan di http://www.slideshare.net/kaunselorhalatuju

Khas kepada guru-guru dan ibubapa yang banyak bertanyakan untuk mendapatkan slide saya – terutama tentang kemasukan ke IPT; Dan sekolah-sekolah yang tidak berkesempatan untuk menjemput saya kerana kesuntukan masa di pihak sekolah ataupun sekolah yang saya terpaksa menolak jemputan kerana kesuntukan masa di pihak saya sendiri kerana pertindihan dengan program di lokasi lain

Saya sebenarnya agak risau juga kalau slide ini disalah tafsirkan kerana ia sepatutnya datang bersama dengan saya yang menjelaskannya melalui ceramah saya

Share This: