MENDEKATI SEKOLAH DI LUAR BANDAR

Menyedari ramai lagi pelajar yang mungkin tidak mendapat maklumat tentang hala tuju pendidikan selepas SPM, Insyaallah aaya akan menggerakkan satu usaha untuk menawarkan program ceramah Halatuju Pendidikan Selepas SPM khas untuk sekolah-sekolah di luar bandar yang merangkumi SMK dan juga SABK.

Telah dikenalpasti terdapat lebih 500 buah sekolah di seluruh negara yang termasuk dalam kategori ini. Untuk sampai@mencapai ke sekolah-sekolah ini, program ini ditawarkan dari sekarang sehinggalah 31 Disember 2023.

Untuk maklumat lanjut – lawati laman web khusus mengenainya di https://halatuju.com/sekolahluarbandar

Share This: