Persepsi Yang Silap

Masih ada lagi pelajar aliran sains yang menganggap mata-mata pelajaran sains tulen (fizik, kimia, biologi & matematik tambahan) yang diambil di dalam peperiksaan SPM sebagai TIDAK PENTING, kerana mereka bercadang untuk memohon melanjutkan pengajian ke dalam bidang bukan sains di IPTA
.

Share This: