Program-program Asasi di IPTA

Ramai masih beranggapan bahawa program asasi hanya untuk pelajar aliran sains sahaja adalah suatu yang tidak tepat

Terdapat 39 program asasi di IPTA (USIM menggunakan nama Tamhidi)

  • 24 program untuk pelajar aliran sains sahaja
  • 2 program untuk pelajar aliran sastera sahaja
  • 14 program untuk pelajar aliran sains & sastera

atau jika dikumpulkan ada 16 program (38%)  yang pelajar aliran sastera layak memohon dan 26 program (62%) untuk pelajar aliran sains memohon.

Selain daripada keperluan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan pelajar aliran sastera ada kelebihan berbanding pelajar aliran sains untuk mendapat tempat di dalam program asasi yang layak dipohon oleh pelajar aliran sains dan sastera berdasarkan markah merit.

5 mata pelajaran utama kiraan merit pelajar aliran sastera
Bahasa Melayu; Matematik; Sains; Sejarah & PI/PSI/PQS

5 mata pelajaran utama kiraan merit pelajar aliran sains
Matematik; Matematik Tambahan, Fizik; Kimia; Biologi(atau mata pelajaran lain yang menggantikan biologi seperti Prinsip Perakaunan, Lukisan Kejuruteraan, Perdagangan, Ekonomi Asas dll..)

dan mana-mana 3 mata pelajaran terbaik lain

Namun apa yang terjadi masih lebih ramai pelajar aliran sains mendapat tempat di program asasi yang pelajar aliran sastera pun layak memohon sedangkan tidaklah begitu sukar untuk pelajar aliran sastera untuk memenuhi syarat dan mendapat gred yang cemerlang di dalam mata pelajaran utama untuk pengiraan merit bagi pelajar aliran sastera berbanding mata pelajaran utama untuk pelajar aliran sains

PROGRAM UNTUK PEMOHON BUMIPUTERA
DAN PEMOHON BUKAN BUMIPUTERA

Program pengajian yang terbuka kepada Bumiputera sahaja
•Semua Program Asasi di UiTM;
•Semua Program Asasi UIAM
•Asasi Sains UM; UNIMAS & UMS

Program pengajian yang terbuka kepada Bumiputera dan Bukan Bumiputera
•Asasi Pengajian Islam UM
•Asasi Sains Pertanian UPM
•Asasipintar UKM
•Asasi Pengurusan UUM
•Tahmidi USIM
•Semua Asasi UPNM;

Share This: