Ceramah

Ceramah Halatuju Pendidikan

Ceramah dibahagikan jelas mengikut kategori peperiksaan dari UPSR, PT3, SPM dan STPM. Program untuk pelajar sekolah rendah UPSR ini adalah pendekatan baru untuk mendorong dan memotivasikan pelajar untuk pencapaian yang lebih cemerlang di dalam UPSR yang boleh membuka peluang kepada mereka meneruskan pengajian ke sekolah-sekolah terpilih.

Bagi setiap kategori, ianya boleh disesuaikan mengikut waktu program diadakan sebelum peperiksaan, kandungannya lebih memberikan fokus kepada pelajar untuk lebih bermotivasi untuk mencapai keputusan cemerlang bagi melayakkan mereka melanjutkan pengajian ke peringkat-peringkat yang seterusnya untuk membawa mereka mencapai cita-cita kerjaya; Manakala program pasca peperiksaan lebih menekankan kepada apa yang pelajar perlu bersedia dengan kajian untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci untuk mereka memohon melanjutkan pengajian selepas memperolehi keputusan peperiksaan nanti.
brosur2017_ceramah

Anda boleh hubungi saya untuk maklumat lanjut tentang program-program ini.

Share This: