SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Lepasan yang memilih untuk menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sebenarnya tidaklah terikat untuk berpeluang melanjutkan pengajian ke timor tengah atau dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengajian Islam sahaja, tetapi terdapat 208 program Ijazah Sarjana Muda di 14 daripada 20 buah Universiti Awam.

Jumlah 208 program ini sebenarnya mewakili lebih 20% daripada kesemua 980 program Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan oleh kesemua 20 universiti awam untuk pengambilan 2018 lalu.

untuk mendapatkan maklumat terperinci syarat kemasukan bagi setiap program, pelajar boleh rujuk di https://online.mohe.gov.my/upu/epanduan

Share This: